Dự án đã triển khai

Sự kiện Hội thảo PVN: “Chuyển đổi số - nền tảng cho phát triển bền vững”

Ngày 25/11, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức thành công hội thảo về công tác chuyển đổi số với chủ đề "Chuyển đổi số - nền tảng cho phát triển bền vững". Hội thảo được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số (CĐS) đối với sự phát triển của tập đoàn, đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác, phối hợp nhằm thực hiện CĐS đạt hiệu quả cao trên toàn chuỗi giá trị ngành dầu khí.

 
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Hội thảo.
Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của thời đại, giúp các doanh nghiệp thích ứng linh hoạt với môi trường kinh doanh hiện đại và phát triển bền vững trong một thế giới đầy biến động như hiện nay. Đối với Petrovietnam, công tác chuyển đổi số không phải mới. Những năm gần đây, công tác số hóa và ứng dụng công nghệ số đã được nhiều đơn vị thành viên trong tập đoàn triển khai sâu rộng bằng việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng số hóa, hệ thống quản lý dữ liệu lớn (Big data).
Ngay từ những ngày đầu triển khai xây dựng chiến lược chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, quan điểm nhất quán của lãnh đạo tập đoàn là trước tiên thay đổi về nhận thức - vai trò quyết định sự thành, bại trong chuyển đổi số.
Hemera Media tự hào là đơn vị vinh dự được lựa chọn tham gia thiết kế và tổ chức toàn bộ sự kiện Hội thảo đặc biệt của PVN.
Với đội ngũ nhân sự nhiều năm kinh nghiệm, Hemera Media đã tổ chức thành công Hội thảo.
Từ năm 2021 đến nay, công ty mẹ là Tập đoàn PVN tích cực thực hiện các dự án chuyển đổi số và đã đạt những kết quả nhất định. Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) với những module cơ bản đã được đưa vào vận hành. Các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành đang được triển khai các công tác chuẩn bị, nền tảng công nghệ và bảo mật được tăng cường và duy trì và cải thiện liên tục. Công tác truyền thông và đào tạo về chuyển đổi số được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức và trang bị các kỹ năng số cho toàn bộ cán bộ nhân viên năng lực đội ngũ và nhận thức về chuyển đổi số, văn hóa số đang được thúc đẩy.
Các đơn vị thành viên khác của tập đoàn cũng tích cực đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số cũng như triển khai các sáng kiến số một các đồng bộ trong toàn tập đoàn, nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh thông qua xây dựng các chuỗi giá trị trên nền tảng số, đạt hiệu quả thiết thực.
Với những kết quả của dự án tư vấn xây dựng Chiến lược chuyển đổi số, từ năm 2020, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã xây dựng chiến lược chuyển đổi số bài bản cho công ty mẹ PVN, để hướng tới các mục tiêu: đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; tối ưu hóa hiệu quả đầu tư trên toàn chuỗi giá trị năng lượng; đón đầu xu hướng dịch chuyển năng lượng trong khu vực và trên thế giới; tối ưu hoạt động bộ máy quản trị và vận hành; ứng biến linh hoạt với những thay đổi của thị trường.
Bên cạnh đó tập đoàn đã ban hành Tầm nhìn số và lộ trình chuyển đổi số cho công ty mẹ tập đoàn bao gồm 32 sáng kiến số thuộc 4 chương trình được thực hiện trong giai đoạn 2022-2026 và hướng tới mức độ trưởng thành số nâng cao vào năm 2026. 
Lộ trình bao gồm những dự án xây dựng nền tảng công nghệ và bảo mật, xây dựng nền tảng dữ liệu dầu khí quốc gia, số hóa và cải tiến quy trình nghiệp vụ, tối ưu hoạt động vận hành, cũng như tăng cường năng lực đội ngũ triển khai công tác cán bộ thực hiện chuyển đổi số.
Bên cạnh những thay đổi về môi trường kinh doanh, ngành dầu khí cũng đang đối mặt với sức ép từ xu hướng dịch chuyển năng lượng, giảm phát thải. Theo cam kết tại COP26, Việt Nam đặt mục tiêu giảm phát thải nhà kính ở mức 35% vào năm 2030, hướng đến phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với vai trò là tập đoàn năng lượng hàng đầu trong nước và khu vực. Trước xu hướng, những khó khăn, thách thức đó, các doanh nghiệp dầu khí Petrovietnam nhận thức được mục tiêu về tối ưu phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả. Hội thảo cũng là cơ hội để các cán bộ trong tập đoàn chia sẻ về những thành tựu và bài học thu được trong hành trình CĐS tại các đơn vị, tìm kiếm những cơ hội để hợp tác, phối hợp tốt hơn trong hành trình CĐS trong tập đoàn.

Hemera Media