Ảnh

Thủ tướng đối thoại với 500 nông dân


Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân là dịp Thủ tướng trực tiếp ghi nhận, lắng nghe những ý kiến của nông dân về các vấn đề còn tồn tại như vốn, đất đai, thị trường nông sản... cũng như những kiến nghị cần giải quyết.