Ảnh

Ngày hội di sản văn hoá Việt Nam lần thứ nhất

Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn những giá trị văn hoá, những di sản phi vật thể mà ông cha ta để lại. Đồng thời, sự kiện cũng nhằm mục đích quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước và con người Việt Nam đến các bạn bè quốc tế. Đây là 1 cơ hội đặc biệt cho người dân, các em học sinh sinh viên, các em nhỏ, các bậc cao tuổi được trải nghiệm mọi loại hình văn hoá ngay tại trung tâm di sản “Hoàng Thành Thăng Long”.