What we are

Hemera Media là đội ngũ những chuyên gia với năng lực nổi trội và kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực của mình.

Trần Quang Đạo

CTO

Sáng lập viên - Phó giám đốc mảng hệ thống CMS - ePi Technologies Inc - 8 năm

Lưu Quang Trung

Design Manager

Làm thiết kế và quản lý thiết kế các sản phẩm, logo, mobile app, và website - 9 năm

Nguyễn Hữu Tuấn

Event Manager

Event manager - Lên ý tưởng, lập hồ sơ, và tổ chức sự kiện - 3 năm

Phạm Việt Phương Linh

Digital Marketing Manager

Quản lý marketing và quản lý thương hiệu - 8 năm